Koppel- en gezinstherapie


wanneer een hersenletsel je gezin treft

een warme aanpak voor moeilijke tijden 

Bij Epione wordt er aan moeilijkheden gewerkt met een combinatie van kennis, ruimte en oprechte betrokkenheid. Het doel is samen en constructief aan een zinvolle toekomst kunnen werken, voor alle betrokkenen. 


Elke begeleiding bij Epione is verschillend omdat elk gezin of familie met een hersenletsel dat ook is. Hoewel alles zoveel mogelijk op maat gemaakt wordt, zijn er toch een aantal dingen die voor iedereen van toepassing zijn:

Om goed samen te kunnen werken doen we er alles aan om voor iedereen een warme, veilige en huiselijke sfeer te creëren.

Er wordt steeds gestreefd naar een optimale samenwerking met eerdere en/of andere hulpverleners, indien dit jullie wens is.

Alle gezinsleden  die last ondervinden van een hersenletsel en of epilepsie zijn even waardevol in de samenwerking.

Niet iedereen heeft dezelfde noden noch vaardigheden, toch proberen we steeds een goed evenwicht te vinden tussen ieders noden en meerwaarde.

We blijven samenwerken zolang het zinvol is. Gezien een hersenletsel  levenslang aanwezig blijft, blijft het aanbod dat -waar mogelijk en zinvol- ook.

Een greep uit het aanbod

Gezinstherapie

Gezinnen kunnen een bron van steun en kracht zijn als een extra uitdaging binnen een al (te) zware situatie. Wanneer de druk te lang of te zwaar wordt kunnen zelf de sterkste gezinnen hulp gebruiken. 

Binnen onze sessies gaan we op zoek naar nieuwe mogelijkheden om ondanks het hersenletsel en zijn impact een meerwaarde in elkaars leven te kunnen zijn en blijven, zonder dat dit te zeer ten koste van jezelf gaat. 


Huisbezoek

Epione streeft ernaar om een inclusieve omgeving te bieden waarin iedereen zich welkom voelt. Omwille van structurele beperkingen is de praktijk echter niet rolstoeltoegankelijk.
Daarom biedt Epione, na overleg, ook systeemtherapie aan huis. Indien zinvol, kan thuisbegeleiding ook aan mobiele koppels en gezinnen aangeboden worden, bv. in geval van overprikkeling.

Groepswerking

Bij lotgenotensessies wordt er een stukje recente wetenschappelijke theorie uitgelegd (bv. rond rouw, gedragsveranderingen en therapiemogelijkheden na een hersenletsel.) Hierna krijgen de aanwezigen tijd en ruimte om dit te koppelen aan hun eigen ervaringen en tips en truckjes uit te wisselen. 

Bij groepstherapie werken we diepgaander en specifieker rond de moeilijkheden die de deelnemers ondervinden ten gevolge van hun ervaringen met hun hersenletsel. Het delen van ervaringen blijft hier ook een plaats hebben. 

Deze sessies zijn afhankelijk van hoeveel vraag er is. Dus bij interesse vraag er zeker naar. 

Psycho-educatie

Tijdens op maat gemaakte sessies gaan we op zoek gaan naar de informatie die voor jullie op dit moment zinvol is.  Het kan dan bv. gaan om:

  • een spel spelen met jonge kinderen rond epilepsie.
  • samen zitten met een school om ruimte te maken voor gevoelens en psycho-educatie voor alle betrokken partijen bij de terugkeer van een  klasgenootje na een verkeersongeval
  • rustig en in mensentaal meer uitleg krijgen bij een medisch verslag of behandelingsmogelijkheden.

Koppelgesprekken

Liefde als bron van kracht


 Koppelgesprekken

Koppeltherapie is binnen Epione een beetje een buitenbeentje, omdat deze zowel aan koppels met als zonder een hersenletsel aangeboden wordt.

Binnen deze gesprekken bekijken we hoe jullie als koppel terug een meerwaarde voor elkaar kunnen betekenen, zodat we vandaar uit de moeilijkheden binnen (en buiten) de relatie onder handen kunnen nemen. 

Voor koppels met een hersenletsel wordt deze werkwijze nog aangevuld met theoretische kennis rond hersenletsels en ervaring van lotgenoten. 


Geen taboes 

Geen enkel thema hoeft een taboe te zijn. Geheimen en taboes kunnen op korte termijn de pijn verzachten maar hebben de neiging tussen mensen in te komen staan. 

Doorgaans moeilijkere maar belangrijke thema's - zoals intimiteit, seksualiteit, agressie, verwaarlozing en schaamte - kunnen we meestal met het nodige fijngevoeligheid, respect en diepgang bespreekbaar maken

scheiden en falen zijn geen synoniemen


Het uitgangspunt van relatietherapie is voor mij steeds hetzelfde: de zoektocht naar een werkende relatie voor alle betrokkenen.


Dit kan in sommige gevallen betekenen dat er samen gewerkt wordt naar een gepast afscheid van elkaar.


Wanneer jullie relatiebreuk een grote impact zou hebben op de omgeving (zoals op de kinderen) kunnen we samen stilstaan bij hoe jullie deze zo constructief mogelijk kunnen ondervangen. 


Kennis en Ervaring

Hallo, Ik ben Ines Van Praet, de drijvende kracht achter Epione.


Iedereen die mij als kind kende, wist dat ik iets met taal, mensen en  boeken zou doen.  Dat werd heel concreet toen ik het beroep van psycholoog ontdekte.

Deze keuze werd nog duidelijker door de ervaringen van mijn moeder binnen de hulpverlening. Weinig mensen waren zich in de jaren ‘80 bewust van de verschillen in wereldbeeld tussen hulpverleners en de mensen die ze ondersteunden. Waardoor goede intenties en hard  werk vaak teniet gedaan werden wanneer patiënten naar hun realiteit terugkeerden. Ik wou een hulpverlener worden met één been in beide werelden.

Zo startte ik, samen met een vriendin, een initiatief op voor en door studenten in onze secundaire school.  Praten met een leeftijdsgenoot leek ons  een eenvoudigere stap voor jongeren in moeilijkheden. Het succes van ons idee, versterkte mijn voornemens.

In 2012 was ik goed op weg. Ik had een diploma psychologie en een aantal jaar ervaring op zak. In het werken met gezinnen in de bijzondere jeugdzorg, kwam mijn ervaring als kind van een ouder met psychiatrische problemen  (KOPP) goed van pas.


Op dat moment liep ik echter een zwaar hersenletsel op, waarna  een intense revalidatie volgde en een opleiding tot systeem-therapeut. Zo werd mijn wereldbeeld aangevuld met dat van iemand met een hersenletsel en een onzichtbare handicap.

De belangrijkste les hierin is hoe belangrijk de samenwerking met en de ondersteuning voor de omgeving van de persoon met NAH is.  Vandaar dat deze praktijk vooral werkt met koppels, gezinnen, families en hun ruimere omgeving.

 

Ondernemingsnummer:

0533 808 816

Btw nummer: 

0533.808.816

Afspraak, vragen of bedenkingen?


  • Neem gerust contact met mij op via e-mail. Ik beantwoord u binnen de 2 werkdagen. 
  • Telefonisch ben ik bereikbaar op werkdagen tussen 12 en 13 uur.
  • Om de kwaliteit van de gesprekken te bewaren is mijn telefoon tijdens deze gesprekken uitgeschakeld. 
unsplash